בסרטונים הבאים תוכלו למצוא את האופן בו יש להרכיב את הערכות השונות ואת תהליך השימוש במשאבות השונות של Spectra.